Ống kính cũỐng kính cũ tại Máy Ảnh Việt


Ống kính cũ được bán ra tại Máy Ảnh Việt được bảo đảm còn sự dựng tốt, hình thức tùy thuộc vào từng ống kính và được miêu tả kĩ ở mục chi tiết. Nếu bạn muốn xem ảnh kỉ hơn thì có thể nhắn tin vào mục chat live để được support tốt nhất..

Ống kính có những loại nào?


- Ống kính tại Máy Ảnh Việt có nhiều hãng khác nhau như :
+ Ống kính máy ảnh Canon.
+ Ống kính máy ảnh Sony
+ Ống kính máy ảnh Nikon
+ Ống kính máy ảnh Pentax

+ Ống kính máy ảnh Olympus

+ Ống kính máy ảnh Fujifilm

Muốn trải nghiệm thực tế ?


Ống kính bán ra ở Máy Ảnh Việt được trải nghiệm tại shop, bạn có thể mang máy trực tiếp đến shop để được trải nghiệm cảm giác sử dụng. Bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua mục chat live để được hỗ trợ trải nghiệm trước khi mua. Đối với các khách hàng ở xa sẻ được bảo hành vào giao nhạnh theo chính sách bảo hành của shop.

Sản phẩm tương tự

Phản hồi của bạn